Intervju med Louise Flink, Sales and Client Relations Manager GS1 Sweden

by | Nov 16, 2021 | Amazon

Louise Flink, Sales and Client Relations Manager GS1 Sweden

Louise Flink, Sales and Client Relations Manager GS1 Sweden. Ansvarig för Marketplaces. Sedan 2006 har jag arbetat inom flera olika roller inom FMCG och försäljning.

Vilka är GS1 Sweden?

Vi ingår i en global standardiseringsorganisation som effektiviserar handel och logistikflöden. Med unika nummer från GS1, får leverantörer och deras köpare ett gemensamt system för att identifiera allt i varuflödeskedjan, till exempel produkter, förpackningar och leveransplatser. Vår mest kända symbol sedan 50 år är streckkoden som finns på de allra flesta produkter i handeln. GS1 Sweden utvecklar också tjänster som hjälper våra användare att på bästa sätt använda GS1-standarder.

Vad är fördelen med GS1 standarder?

Det är enklare att göra affärer om köpare och säljare pratar samma språk. GS1-standarder ger ett gemensamt affärsspråk som gör det möjligt att utbyta information i hela värdekedjan. Effekterna går att mäta bland annat i tid- och kostnadsbesparingar, minskad administration, bättre kvalitet på produktinformation, ökad spårbarhet och informationsdelning.

När det kommer till unik identifiering av produkter, används ett globalt unikt artikelnummer som kallas GTIN (Global Trade Item Number). Det fungerar ungefär som ett personnummer, men i det här fallet ett unikt ID-kort för produkter. Det betyder att risken minimeras för att produkter kan förväxlas med varandra eller listas dubbelt till exempel i en produktkatalog online.

För en säljare på en marknadsplats, ger det flera affärsnyttor i form av högre andel köp, exponering i Google Shopping-annonser och bättre synlighet och sökbarhet för konsument.

Hur skaffar jag en streckkod och vad kostar det?

Du skaffar en streckkod och ett GTIN genom att abonnera på ett GS1 Företagsprefix hos en valfri GS1-organisation. Här finns mer info om hur du går till väga: Kom igång guider. Kostnaden för ett GS1 Företagsprefix baseras på ditt företags senast taxerade årsomsättning. Hos GS1 Sweden skaffar du ditt abonnemang genom att bli kund.

Amazon GS1 Sweden

Vad är skillnaden mellan UPC och EAN?

UPC och EAN är båda streckkodsmärkningar som representerar ditt GTIN. UPC är en 12-siffrig streckkod som används i Nordamerika för att identifiera de flesta produkter. Resten av världen använder 13-siffriga EAN-streckkoder för att identifiera produkter. Båda typerna av streckkoder är dock en del av GS1:s internationella standarder, så båda accepteras globalt.

Vad är skillnaden mellan streckkoderna EAN-8, EAN-13 och EAN-14?

Skillnaden EAN-8, EAN-13 och EAN-14 är dels antalet siffror och att de används för olika ändamål. Streckkoden EAN-13 används oftast för att märka konsumentförpackningar som ska passera en utgångskassa och som är identifierat med ett GTIN-13 eller ett viktvarunummer. EAN-13 kan även användas för att märka ytterförpackningar och pallar som inte behöver märkas med mer information än vad som ryms i ett GTIN-13 som till exempel batchnummer eller bäst före datum.

Streckkoden EAN-8 används endast i undantagsfall för att märka små förpackningar där ett EAN13 fysiskt ej får plats, som exempelvis på ett nagellack. Streckkoden EAN-14 (ITF-14) används endast på förpackningar som inte passerar en utgångskassa, exempelvis en kartong eller en ytterförpackning.

Här finns en sammanställd guide för du kommer igång med att sälja dina produkter på Amazon » GS1 Sweden.

Om BYLLAGENCY

Vi har mångårig erfarenhet av att lansera produkter och butiker på Amazons olika marknadsplatser. Med beprövade metoder och strategier ser vi till att dina produkter får en framgångsrik lansering och vidareutveckling. Vi är ett stöd genom hela processen eller delar av den.

Vid frågor kontakta oss på info@byllagency.se eller fyll i ett formulär.

Läs mer om:
Amazonbyrå
Amazon FBA Sverige
Amazon annonsering 
Sälja på Amazon

Följ oss: Facebook och Linkedin.

Paul Linderoth, Amazon Marketplace Manager and Founder of Amazon Agency

Paul Linderoth
Skribent
Amazon Marketplace Manager
paul@byllagency.se
0739 42 29 91

Boka 30 min fri rådgivning

12 + 9 =

Amazon lansering

Amazon lansering

Genomför en lyckad produktlansering på Amazon Det ligger en hel del tid bakom en lyckad produktlansering på Amazon. Att lansera en ny produkt är...