Amazon lansering

by | Aug 25, 2022 | Amazon

Genomför en lyckad produktlansering på Amazon

Det ligger en hel del tid bakom en lyckad produktlansering på Amazon. Att lansera en ny produkt är utmanande, spännande och framförallt roligt. Att endast lista sin produkt är inte tillräckligt, där misslyckas många säljare som inte har kunskap och erfarenhet av Amazon marknadsplats. Genom att utforma en strategi som passar din produkt ökar du dina chanser att lyckas i längden. I denna artikel går vi igenom de tre faserna (förlanserings-fasen, lanseringsfasen samt efterlanseringsfasen) av en framgångsrik lansering på Amazon.

Förlanseringsfasen

Förstå hur Amazons algoritm (A9) fungerar
Målet med Amazonas algoritm är att hjälpa konsumenter i sin sökning efter produkter. Algoritmen rankar olika produktsidor i sökresultatet för att ge konsumenten de mest relevanta resultaten, vilket berättar för oss att algoritmen har en avgörande roll för vilka säljares produktsidor som visas i kundernas sökresultat.

Genomför en marknadsanalys
Du har säkert redan en produkt i åtanke när du påbörjar din research om att sälja på Amazon. I detta skede kan du fokusera mindre på produktutveckling och mer på att avgöra din produkts möjligheter på Amazon genom att primärt analysera utbud och efterfrågan. Din marknadsanalys bör undersöka om din produkt differentierar sig från konkurrenterna genom:
– Andra funktioner
– Annan design
– Övriga unika egenskaper, tex flerpack eller med kompletterande produkter/funktioner.

En gedigen marknadsanalys hjälper dig att avgöra om och var det finns möjligheter för olika produkter och på vilka marknadsplatser. Din marknadsanalys bör innehålla en sökordsanalys samt lönsamhetskalkyl/kostnadskalkyl jämfört mot konkurrerande produktsidor. Helium10 och Jungle Scout är två bra verktyg att använda sig av vid en marknadsanalys.

Sökordsanalys
En sökordsanalys avgör om det finns tillräckligt med sökvolym som produkten kan ranka på, bredden på olika sökord som kan driva trafik samt konkurrensen om dessa sökord.

Lönsamhetskalkyl/kostnadskalkyl
Undersöker de primära kostnaderna för din produkt vilket bland annat innefattar: produktionskostnader, kostnad för logistik, Amazon referral fee, eventuell Amazon FBA-avgift samt PPC samt tilltänkt marginal och prissättning. Jämför detta med konkurrerande produktsidor för att göra en kvalificerad gissning om möjligheterna att skapa en lönsam produkt på Amazon.

Amazon lansering

Lanseringsfasen

Skapa ditt innehåll till din produktsida – copy & visuellt
Använd dig av din sökordsanalys när du skapar din copy, dvs din produkts textinnehåll. Välj ut de sökord som resonerar mest med din produkt och som har hög sökvolym men låg konkurrens. Har du en större budget kan du ge dig på de större sökvolymerna direkt, har du en mindre budget bör du inrikta dig på mindre och mer nischade sökord som du kan utöka över tid. Utgå från dina sökord när du skapar din produktsida med titel, punktlista och produktbeskrivning. Målet är att dina högpresterande sökord ska indexeras av algoritmen och ranka dig högt upp i sökresultaten.

Det visuella är en viktig del i skapandet av en produktsida. På Amazon kan du använda max nio st bilder, det rekommenderas att använda en mix av produktbilder, infografbilder och lifestylebilder. Om du redan är varumärkesregistrerad, eller planerar att bli, rekommenderar vi att du registrerar varumärket på Amazon då det ger dig vissa fördelar på plattformen:
– Du kan använda video på din produktsida
– Du kan bygga ut din produktbeskrivning med bild och text
– Skapa annonser med film och banners
– Du får ett starkt skydd för dina produkter på Amazon
– Varumärkesstatistik
– Gå med vine program för att kunna attrahera reviews

Back-end
I back-end går det att lägga till ytterligare information som inte får plats på din produktsida, men som ändå är relevant och påverkar produktens sökresultat. Det är viktigt att du optimerar back-end och anger dina produkters attribut, mer det nedan.

Intended Use – Avsett användningsområde
Fyll i vem som använder din produkt och för vilket användningsområde. Amazon använder fältet för ”Intended Use” för att bättre förstå hur din produkt är avsedd att användas av konsumenten.

Target Audience – Målgrupp
För vem är produkten avsedd, vem kommer att använda din produkt? Säljer du kosttillskott kommer svaret att vara idrottare, bodybuilders, löpare etc.

Other Attributes – Övriga egenskaper
Egenskaper som gör din produkt ännu mer attraktiv för kunden, tex ett lyxigt material eller ytterligare användningsområden och multifunktioner. Många produkter på Amazon har flera användningsområden, vilket gör det svårt för algoritmen att kategorisera dem. Därför ber Amazon om så mycket information som möjligt för att kunna presentera din produkt på bästa sätt.

Subject Matter – Kategorisering
Dessa fält används på samma sätt som ”Search Terms” och ger dig ytterligare 250 tecken att fylla i för att Amazon ska kunna indexera din produkt på bästa sätt.

Search Terms – Söktermer/sökord
De sökord som inte får plats på produktsidan, här kan du dra nytta av andra språk och olika synonymer av samma ord. Du behöver inte repetera sökord om de redan finns i din titel, punktlistor eller produktbeskrivning.

Sätt upp en korrekt struktur för Amazon PPC
PPC är kort och gott annonsering på Amazon. Det finns ett nära samband mellan organisk rankning, som du uppnår långsiktigt, och betald annonsering på plattformen. Det är viktigt att sätta upp en korrekt PPC-struktur för att du ska lyckas med din lansering. Initialt utgår du ifrån din sökordsanalys för att komma igång med din annonsering, efter att annonseringen har varit igång under en period kan du börja analyser annonseringsdata för att fortlöpa din optimering.

Läs mer om hur du sätter upp din annonsering här: Amazon Annonsering

Tracking – Följ upp och tolka ditt resultat
Sätt upp tracking på sökord, annonsering, försäljning, marginaler och lagersaldo för att följa utvecklingen. På så sätt kan du löpande jobba med optimering och planering inför framtiden.

Sökordsspårning
SEO kan ibland överraska. Spåra dina sökord för att se vilka som bäst konverterar till köp hos dina kunder genom att övervaka dina positioneringar. Eliminera de icke-konverterande sökorden och optimera produktsidorna med de högpresterande. Om du vill förbättra din ranking för en specifik uppsättning av sökord kan du rikta in dem i dina PPC-kampanjer.

Driv trafik till din marknadsplats på Amazon
Trots att Amazon har en stor kundbas är konkurrensen hög. Arbeta med att driva extern trafik till din marknadsplats för att öka försäljningstakten, Amazon värdesätter extern trafik, vilket kommer påverka din ranking positivt. Några exempel på hur du kan göra det:

– Driv trafik från din webbplats
– Annonsera via sociala medier (Facebook, Instagram, Pinterest, osv)
– Utveckla en e-postlista och gör riktade utskick till potentiella kunder
– Sätt upp Google ads och skicka till din produktsida

Efterlanseringsfasen

Utvärdering och fortlöpande optimering
Efter att lanseringen är genomförd är det viktigt att utvärdera utfallet och göra löpande optimeringar/justeringar. Du bör kontinuerligt utvärdera och uppdatera:
– PPC, jobba löpande med optimering av dina annonser
– Sökord, vilka levererar och vilka gör det inte?
– Produktsida, finns det förbättringsmöjligheter i det visuella eller text
– Hur ser lönsamheten ut?
– Hur ser det logistiska flödet ut?
– Hur skaffar du fler produktrecensioner (reviews)?

Det är en utmaning att få igång den initiala försäljningen på Amazon, men att övertyga dina kunder om att lämna recensioner är ofta en ännu större utmaning. Amazons produktrecensioner är avgörande av två skäl:

  1. Kunder litar på recensioner som är personliga, bättre recensioner leder till mer försäljning.
  2. Recensioner spelar en framträdande roll i din rankning

Checklista inför din lansering på Amazon:
– Gör en grundlig marknadsanalys
– Sökordsoptimera din produkttitel, bullet points, back-end nyckelord och produktbeskrivning
– Spåra dina sökord och eliminera de icke-fungerande sökorden
– Använd Amazon annonsering för att komma igång med din försäljning
– Ha en plan för hur och när du ska fylla på med produkter i lager

Om BYLLAGENCY

Vi har mångårig erfarenhet av att lansera produkter och butiker på Amazons olika marknadsplatser. Med beprövade metoder och strategier ser vi till att dina produkter får en framgångsrik lansering och vidareutveckling. Vi är ett stöd genom hela processen eller delar av den.

Vid frågor kontakta oss på info@byllagency.se eller fyll i ett formulär.

Läs mer om:
Amazonbyrå
Amazon FBA Sverige
Amazon annonsering 
Sälja på Amazon

Följ oss: Facebook och Linkedin.

Paul Linderoth, Amazon Marketplace Manager and Founder of Amazon Agency

Paul Linderoth
Skribent
Amazon Marketplace Manager
paul@byllagency.se
0739 42 29 91

Boka 30 min fri rådgivning

12 + 14 =

Amazon FBM

Amazon FBM

Amazon FBM - Vi reder ut allt du behöver veta i denna artikel Det finns två olika sätt att sköta logistik och lager när du säljer på Amazon, de...